Onaj tko bude kopirao ili na bilo koji način raspačavao ovaj BIOS vodič (ili
bilo koje njegove dijelove) sudski ću ga goniti do kraja života, pojavljivat
ću mu se u snovima, neće nikad više imat mira… Ako negdje vidim da je ovaj
članak objavljen bez moje dozvole ili dozvole PC Eksperta odoše nekome par ekstremiteta.

Mnogo ljudi uopće ni ne zna što je BIOS, i njegova modifikacija može se nekad
negativno odraziti na rad računala i zato mi (PC Ekspert) ne možemo i nećemo
preuzeti nikakvu odgovornost ako se što loše desi prilikom podešavanja BIOS-a
prema uputama iz ovoga vodiča. Sada kad sam vas malo preplašio možemo nastaviti.

Za vodič su korištena vlastita saznanja, iskustva te tehnička dokumentacija
o BIOS-u (koja se može naći na Internetu).

U vodiču ima mnogo stručnih riječi koje ili nisam znao kako prevesti ili ih
nisam ni htio prevesti da ne izgube smisao izvornom jeziku.

Iza kratice BIOS skriva se ovaj puni naziv – Basic Input Output System. U najužem
smislu riječi to je software koji posreduje između hardwarea i operativnog
sistema i raznih drugih aplikacija. BIOS se ne nalazi samo na matičnoj ploči
već ga imaju i grafička kartica, mrežna kartica, SCSI kontroleri… Riječ BIOS
je vrlo stara i dolazi od prvih AT računala. Tada su proizvođači krenuli različitim
putevima i netko je morao nešto poduzeti kako bi našao standard koji bi svima
odgovarao. IBM je uzeo inicijativu u svoje ruke i tako je nastao BIOS. Postoji
par vrsta BIOS-a od kojih su danas najrasprostranjeniji Award i AMI BIOS, dok
su drugi poznati Amit, Arche, AT&T, Compaq, Olivetti, Microid, IBM, HP,
Phoenix, itd.

BIOS je prva stvar koja se pojavljuje kad upalite računalo. U BIOS se ulazi
kod se računalo POST-a (Power On Self Test) i to raznim kombinacijama tipki,
obično su to del, esc ili ctrl + esc… BIOS provjerava cijeli sistem od procesora
do memorije i učitavanja operativnog sitema. Svaki puta kad upalite računalo
prvi se pali BIOS, on zadaje procesoru naredbu da pročita što ima na adresi
FFFF:0000h. Ova adresa sadrži samo 16 byteova i ona kaže procesoru "gdje
se nalazi BIOS ".

BIOS firmware se pohranjuje u BIOS ROM-u (EEPROM = Electrically Programmable
Read Only Memory), a CMOS čuva podatke u CMOS RAM-u. Kada se upali računalo
BIOS čita podatke iz CMOS RAM-a koji ima veličinu od 64 bajta. U CMOS RAM-u
se pohranjuje još i RTC (vrijeme) i zato postoji baterija koja čuva podatke
o vrijednostima BIOS-a i sata. Sada kada idete "resetirat BIOS" (pravilnije
je reći CMOS), što se dogodi? U CMOS-u nakon gubitka napajanja se ne nalazi
ništa i pri paljenu računala u CMOS se učitavaju default vrijednosti iz BIOS
ROM-a. Zbog ovakvog sistema rada ne trebate se bojati da kad ostanete bez baterije
ostanete i bez BIOS-a.

Cjepidlake će sada upitati što se dogodi kada flashate BIOS? E tada se sadržaj
BIOS ROM-a briše i tada je vrlo važno da računalo ne ostane bez napajanja. Ako
ostane bez napona ostajete bez BIOS-a, tj. u 95% slučajeva (op.a 5% = pozdrav
Gigabyteu i Dual BIOS-u) ostajete bez matične ploče. BIOS ROM se briše kratkim
spajanje odrđenih kontakata integriranog kruga, a u prošlosti se još brisao
i kratkim izlaganjem ultraljubičastom zračenju.

Ovaj vodič je podijeljen na 6 većih dijelova:

Signalizacija:
 • AMI BIOS signalizacija
 • Award BIOS signalizacija
Flashiranje:
 • Opis flashiranja
 • Spašavanje neispravno flashanog BIOS-a

BIOS Features Setup:

 • Level 1, Level 2 cache
 • Boot order
 • Podešavanje diska
 • Sistem/Video BIOS shadowing

Chipset Feature Setup:

 • DRAM Postavke
 • AGP postavke
 • ISA postavke
 • PCI postavke
 • CPU postavke

Integrated Peripherals:

 • IDE uređaji
 • USB Tipkovnica/Miš
 • Serijski i Paralelni konektori
 • Infrared
 • DMA
Power Managment:
 • ACPI
 • Suspend
 • Paljenje računala u određeno vrijeme
PNP/PCI Configuration:
 • Podešavanje prekida (IRQ)
Ostalo:

 • Load BIOS default opcija
 • Load Optimized opcija

 

U svakom dijelu pokušat ćemo detaljno objasniti čime se bavi koja opcija te
koji je najbolji odabir za određenu opciju.