Uređaj sa uputama je sve što dolazi u paketu, no više
niti ne treba

 

RAIDSonic je široj publici poznat po svojim eksternim ladicama za diskove
serije Icy Box, no već iz naziva ove tvrtke vidljiva je njihova orijentacija
"ozbiljnijim" proizvodima namijenjenim profesionalcima. Jedna od
tipičnih tehnologija karakterističnih za proizvode namijenjene zahtjevnim
korisnicima je RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks), koji nam omogućuje
da dva ili više fizičkih diskova udružimo u jedan "virtualni" disk
većeg kapaciteta, brzine ili pouzdanosti. Obzirom da je RAID tehnologija podržana
od strane svih aktualnih matičnih ploča, odnosno ugrađenih diskovnih kontrolera,
a u softverskoj izvedbi je integralni dio operativnog sustava još od Windows
NT, većina korisnika je vec čula za najčešće korištena RAID 0 (striping) i
RAID 1 (mirroring) polja. Ipak nije zgorega spomenuti da će RAID 0 polje od
dva diska imati dvostruko veći kapacitet od najmanjeg diska u polju uz povećanje
brzine čitanja podataka., dok nam RAID 1 od dva diska štiti podatke na način
da se istovremeno zapisuju na oba diska, pa u slučaju kvara jednog od njih
možemo nastaviti sa radom bez prekida.

Diskovi se montiraju u okvir i potom ulože u utor
uređaja

 

Nakon što smo se prisjetili što je to RAID pogledajmo na koji način je implementiran
u uređaj koji testiramo u ovom tekstu. RAIDSonic SR2760-2S-S2 je uređaj veličine
standardnog 3,5" diska sa SATA podatkovnim i naponskim priključkom na
mjestima na kojima se i inače nalaze, a radi se zapravo o prihvatnoj stanici
na koju je moguće priključiti dva SATA diska velicine 2,5". U njega je
ujedno integriran kontroler koji ubačene diskove može koristiti kao RAID 0
ili RAID 1 polje, a način rada podešavamo uz pomoć prekidača na stražnjoj
strani uređaja. Primjene ovog originalnog (i patentiranog) koncepta su različite
– npr. koristite li SFF (Small Form Factor) računalo u koje je moguće ugraditi
samo jedan disk, a potreban vam je veći kapacitet i brzina ili veća sigurnost
podataka, RAIDSonic SR2760-2S-S2 u kombinaciji sa dva 2,5" diska vam
to može omogućiti. Ili ukoliko koristite neku od uobičajenih eksternih ladica
za diskove i želite dodatno zaštititi podatke u transportu…

Zadnja strana uređaja sa standardno postavljenim SATA
priključcima