U Hrvatskoj nije lako naći informacije o SCSI opremi. Razlog tome su
visoke cijene SCSI periferija i diskova. Cijena jednog visoko kvalitetnog SCSI
diska koji se vrti na 10.000 okretaja je oko $500 u SAD (kapaciteta oko 36G) dok je
cijena odgovarajućeg ATA diska barem upola manja. Tome još moramo pridodati
i cijenu kontrolera koji je u pravilu za ATA jednaka nuli (ugrađen na matičnu
ploču) dok se za SCSI disk mora kupiti posebno. Ono što SCSI pruža
su bolje performanse i veću sigurnost rada. SCSI oprema ima veći
rok trajanja, veću otpornost te bolju kontrolu samih podataka. Iz tog
razloga se SCSI isključivo koristi u bitnim serverima.

Adaptec je jedan od poznatijih proizvođača SCSI kontrolera te svakako
najveći. U ovom članku ćemo se pozabaviti sa dva kontrolera
iz Adaptecove ergele – s 2940U2W i sa 29160N. Počet ćemo sa starijim
bratom.