A10-7800

Premda o Kaveriju sve već manje više znamo ponoviti ćemo kako je jegra površine 245 kvadratnih milimetara, te broji 2.41 milijarde tranzistora. Sastoji se od grafičkog procesora, dva Dual-Core x86 modula (četiri x86 jezgre), UNB-a, PCIe/Displaya, priručne memorije i DDR3 fizičkog sloja. Na CPU i GPU se AMD referira kao na Compute jezgre – četiri su CPU i osam GPU. Svaka jezgra podržava HSA arhitekturu, programabilna je i u stanju je samostalno izvršavati barem jedan proces u svom kontekstu i prostoru virtualne memorije. Dual CPU Compute jezgre su Steamroller arhitekture, dizajnirane tako da je punjenje jezgri brže, poboljšani je single-core izvršavanje a poboljšane su i performanse po utrošenom Watt-u energije. GPU jezgre su napravljene u GCN tehnologiji i to sa najnovijim tehnologijama iz Hawaii serije – TrueAudio, Eyefinity, UVD i VCE. Kaveri podržava i HSA (Heterogeneous System Architecture), pri čemu se otključava dodatan Compute potencijal i povećava efikasnost APU-a. hUMA donosi mogućnost pristupa zajedničkog pristupa čitavom memorijskom prostoru kako CPU tako i GPU jezgrama (do 32GB). hQ ili “Heterogenus queuing” definira jednakost između CPU-a i GPU-a pri čemu oni naravno imaju jednaku fleksibilnost u stvaranju i otpremanju poslova. Uz to HSA arhitektura omogućuje korištenje procesne moći i CPU-a i GPU-a za izvršenje pojedine zadaće. Medijski ubrzivači uključuju TrueAudio tehnologiju poznatu iz Hawaii čipova (višestruke DSP jezgre), zatim VCE2 (Video Coding Engine) koji donosi brojna poboljšanja, kao i UVD 4 mehanizam.

 A10-7800 A10-7800

APU kojeg danas testiramo lansiran je prošli tjedan a karakteristika mu je da može raditi u 45 i 65W TDP konfiguracijama – i svim između ta dva broja što ručno podešavamo u UFI sučelju (u koraku od po 1W). Ima četiri x86 CPU jezgre (dva modula) i osam GPU jezgri (512 shadera). Konfiguracija je dakle identična onoj u A10-7850K APU-u, s tom razlikom da ovaj model nije otključan i radi na nešto nižoj frekvenciji za CPU. U 65W TDP verziji osnovna frekvencija CPU jezgri je 3.5GHz, a maksimalna Turbo frekvencija iznosi 3.9GHz. Na najnižem TDP-u od 45W, frekvencije su nešto niže. GPU frekvencija je uvijek 720MHz, baš kao i kod 7850K modela. Priručna je memorija konfigurirana tako da ima 2 x 96KB (3-way) L1 instrukcijske, 4 x 16KB (4-way) L1 podatkovne, te 2 x 2MB (16-way) L2 dijeljene memorije. Preporučena mu je cijena 153 USD.