antec_hcp850_15

Kao i do sada mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005).

mjerenje_antec_hcp850_12Vripple-us mjerenje_antec_hcp850_12ripple -us

Na slikama možemo vidjeti 12 V Ripple vrijednosti. Kursorima je mjeren PARD iz čega se također može vidjeti da je frekvencija switch dijela oko 76.499 kHz. Ripple je odličnih 12.1 mV. Kako bi upotpunili informacije  o ripple vrijednostima i rada samog smps sklopa ripple mjerimo u dva frekventna raspona. Prvi u ms je ostatak izmjenične komponente iz mreže i u stvari najgori mogući scenarij. Mjerenja u us rasponu nam daju kompletnu sliku o radu switching dijela i ripple-u generiranom tim sklopom kao i informacije o frekvenciji samog sklopa.

mjerenje_antec_hcp850_ripple5v-us mjerenje_antec_hcp850_Ripple 5V-us

5 V vod bilježi srednji ripple od 14.8 mV i tu ponovno vidimo rezultate mjerenja u dva režima.

mjerenje_antec_hcp850_3V ripple -us mjerenje_antec_hcp850_3v ripple-ms

3 V vod ima srednji ripple oko 14.6 mV.

mjerenje_antec_hcp850_PFC

PFC (power factor correction) je tehnika sprječavanja neželjenih efekata neparnih harmoničkih titraja te korekciju faznog pomaka struje i napona, kao bi uređaj zadovoljavao određene standarde.

mjerenje_antec_hcp850_turn-on mjerenje_antec_hcp850_Hold up time

Rise up (turn on) time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu. Vrijednost je solidnih 31 ms.

Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu. Hold-up vrijeme od 18 ms je vrlo solidan rezultat.

mjerenje_antec_hcp850_0-60 mjerenje_antec_hcp850_60-0

Prvi kanal osciloskopa (žuto) je spojen na 12V izvod na kojem se mijenja opterećenje sa 0% na 60%. Drugi kanal osciloskopa (zeleno) je spojen na 5V izvod. Opterećenje je konstantno. U trenutku kad opterećenje na 12V izvodu ide na 60% napon pada za 455mV dok na 5V izvodu napon raste bez obzira što promjena opterećenja na tom izvodu ne postoji. To je takozvani efekt klackalice koji je prisutan kod grupno reguliranih napajanja. Vrijeme prijelaza od 781 mikro sekundi je solidno. Na prijelazu sa 60% opterećenosti na 0%, dolazi do porasta napona od 332 mV na 12V u trajanju od 781 mikro sekundu nakon čega slijedi stabilizacija, te do lagane fluktuacije na 5V.

mjerenje_antec_hcp850_CE_i_harmonici

Poznato je kako proizvodi često moraju zadovoljiti određene standarde kako ne bi ometale druge uređaje spojene na mrežu. Current harmonics analysis mjeri amplitudu frekvencije koje se vraćaju natrag u mrežu. Ova mjerenja se izvršavaju uz pomoć FFT funkcije na strujnom valnom obliku, nakon čega se uspoređuju rezultati s odabranim standardom. Rezultati su prikazani s Pass/Fail oznakom za svaki od 40 prikazanih harmonika, pri čemu je naše napajanje uspješno prošlo sve testove.