Intel svoje diskove pakira u OEM izdanje jer nisu namijenjeni
maloprodaji. Kutija je najobičnija kartonska, a disk je vrlo dobro zaštićen
unutar nje. X25-M oznaka označava da je riječ o Mainstream SSD-u formata 2.5".
Intel u ponudi ima i X18-M model formata 1.8".

Kao što smo spomenuli Intel ove diskove proizvodi u varijantama
on 80 i 160GB. Jedina razlika između ovoga i prethodno opisanog modela je
u visini koja u ovom slučaju iznosi 7mm. Kingstonova varijanta ima dodatnih
2mm u visinu zbog dodatne zaštite. U skladu s time je i težina različita,
ovaj model ima 80 grama, a 9mm ima 86 grama. Ispod "kože" su apsolutno
identični te nema potrebe ponavljati tehničke karakteristike.

Sučelje je naravno SATA u reviziji 2.6 te je kompatibilno sa
NCQ-om (Native Command Queuing). Nešto što nismo spomenuli je potrošnja ovih
SSD-a, a što je također prednost u odnosu na klasične diskove. U klasičnom
PC Workloadu X25-M troši 150 mW, dok u Idleu potrošnja iznosi 60mw. Krenimo
na testove.