NCQ Tech

Pojednostavljeno, NCQ je protokol za SATA standard koji omogućuje
postojanje više neizvršenih naredbi istovremeno u disku. SATA disk koji podržava
NCQ ima interni red naredbi u kojem one mogu biti dinamički preraspoređene
i presložene. NCQ sadrži mehanizam traženja kako za neizvršene tako i za izvršene
naredbe, a kao dodatak tome NCQ dopušta izdavanje dodatnih naredbi disku dok
je ovaj već u izvršenju dane mu naredbe. Prema Seagateu prednosti NCQ-ua su
vrlo vidljive i mjerljive i dobitak može biti ravan onome na diskovima koji
se vrte na 10000RPM-a. Ovo naravno u praksi nije baš tako barem ako uzmemo
u obzir nekakvo normalno, kućno korištenje računala. Ono što je vjerojatnije
je podatak da NCQ smanjuje trošenje mehaničkih dijelova diska zbog svog načina
rada.

Dakle, kako točno radi NCQ?

Native Command Queuing se sastoji od tri različite komponente: