evga_430w_ripple_12V

Kao i do sada mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005). Na slici (iznad) možemo vidjeti 12V Ripple vrijednost. Kursorima je mjeren PARD iz čega se također može vidjeti da je frekvencija switch dijela oko 64kHz. Ripple je dosta visokih 75 mV.

evga_430w_ripple_3v evga_430w_Ripple_5v

Ovdje su prikazane izmjerene „ripple“ vrijednosti na 3.3V i 5V vodovima pri čemu je za 3.3V vod to iznosilo oko 23mV, a za 5V vod oko  21mV.

evga_430w_PFC evga_430w_PFC2

PFC (power factor correction) je tehnika sprječavanja neželjenih efekata neparnih harmoničkih titraja te korekciju faznog pomaka struje i napona, kao bi uređaj zadovoljavao određene standarde.

evga_430w_Rise_up_time

Rise up time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu. Vrijednost je solidnih 14.4 ms.

evga_430w_Holduptime

Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu. Hold-up vrijeme od 10.6 ms je za 5.4 ms kraće u odnosu na ATX specifikaciju, pa to možemo gledati kao manu. Ipak, većina boljih UPS-ova će u nekom kraćem vremenu reagirati.

evga_430w_Trans

Prvi kanal osciloskopa (žuto) je spojen na 12V izvod na kojem se mijenja opterećenje sa 60% na 100%. Drugi kanal osciloskopa (zeleno) je spojen na 5V izvod. Opterećenje je konstantno. U trenutku kad opterećenje na 12V izvodu ide na 100% napon pada za 100mV dok na 5V izvodu napon raste bez obzira što promjena opterećenja na tom izvodu ne postoji. To je takozvani efekt klackalice koji je prisutan kod grupno reguliranih napajanja. Vrijeme prijelaza od 260 mikro sekundi je solidno.