U OEM pakiranju sa diskom stiže i ova zgodna naljepnica koja
stvarno govori istinu. Nismo pobornici ukrašavanja računala, ili nedaj Bože
monitora, ali ukoliko ste izdvojili novac za ovaj disk sa ponosom ju možete
zalijepiti. Intel je dakle sa ovim diskom prešao sa 50nm proizvodnog porcesa
NAND memorije na 34nm proces. U ovaj SSD, kao što možete vidjeti na slikama
ispod, ugrađeno je ukupno 10 Micronovih 29F64G08 64Gb NAND čipova koji ukupno
čine 80GB kapaciteta. Sa stražnje strane je kao što vidimo moguće postaviti
još 10 čipova te poduplati kapacitet. Ovi MLC čipovi dolaze u VBGA pakiranju
sa 100 pinova a radni napon im je 3.3V. Micron inače ovakve NAND čipove proizvodi
do gustoće od 256Gb, tj. 32GB po čipu.

 

Kako ne bi sve ostalo samo na poboljšanju NAND čipova, Intel je poboljšao
i svoj kontroler. Novi nosi ime PC29AS21BA0, dok je na staroj seriji bio PC29AS21AA.
Novi kontroler, baš kao i stari ima 10 paralelnih kanala za komunikaciju sa
NAND čipovima, a sada je dobio podršku za TRIM naredbu. Ovo je vrlo važna
naredba jer kao što smo već pisali NAND diskovi pate od problema koji se zove
Write Amplification. SSD-i funkcioniraju na način da blok podataka brišu tek
kada na njega trebaju ponovno pisati. Na taj način se dugotrajnom upotrebom
diska nakuplja velika količina "smeća" i disk se znatno usporava.
Sa operativnim sistemom i diskom koji podržava TRIM naredbu takva situacija
se ne dešava ili je znatno umanjena. Ukoliko vi date naredbu OS-u da izbriše
podatke on automatski šalje TRIM naredbu kontroleru diska da to i fizički
napravi. Tu dolazimo i do cache memorije koja je povećana sa 16MB (Samsung
166MHz SDRAM) na 32MB (Micron 133MHz SDRAM). Povećanje je bilo nužno upravo
zbog poboljšanja koja su napravljena na write amplification algoritmu i većoj
LBA (Logical block address) remap tabeli. Sama brzina SDRAM-a je nešto niža
no to očito nije ključno za bolji rad.